Page 1 of 1

2018-12 Hand Language : dazisec

Posted: 28 Dec 2018, 14:50
by dazisec
Image

daz : Dress with Simulation & Iray Rendering
คำบรรยายประกอบภาพ : เข้านี่เลยค่ะ..หนูเชื่อแล้วว่า..กลุ่มดาวลูกไก่มีจริง..เห็นเต็มเบ้าตาแบบชัดๆ... :lol: :lol: :lol:

Re: 2018-12 Hand Language : dazisec

Posted: 10 Feb 2019, 20:37
by dazisec
daz with Morphs : Iray Rendering
Image
.........

Image

เออ...ลุงเข้าใจแล้วละว่าทำไมหนูถึงได้ไปเห็นดาวลูกไก่....แต่หนูเป็นอะไรกับเคนชิโร่....ทำสีหน้าเหมือนลุงจะคุ้นๆ.... :cry: :cry: :cry: