ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมแอนิเมชันเรื่อง “คุณทองแดง The inspiration”

พูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับ 3D หรือจะเรื่องงาน Graphic งาน Programing ก็ได้
Post Reply
Takaraphat
Posts: 1
Joined: 26 May 2016, 16:09

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมแอนิเมชันเรื่อง “คุณทองแดง The inspiration”

Post by Takaraphat »

ขอเชิญเพื่อนๆพี่น้องๆตอบแบบสอบถามเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมแอนิเมชันเรื่อง “คุณทองแดง The inspiration” เพื่อนำไปประกอบการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโทคณะ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยลัยศรีปทุม จึงใคร่ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและขอขอบพระคุณท่านที่ให้ข้อมูลมา ณ ที่นี้
"ท่านใด้ที่ยังไม่เคยรบชมภาพยนต์แอนิเมชันสามารถรับชมตัวอย่างได้ตามลิงค์คะ"
https://docs.google.com/forms/d/1M_wSVM ... #responses

Post Reply