Page 1 of 1

Blender : การ render ด้วย Cycles (Part 1)

Posted: 26 Sep 2017, 14:34
by ble3d
snap0042-blender-cycles.jpg
เมื่อผมเปลี่ยนจากการใช้ 3ds Max มาเป็น Blender ...อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องถามหาก็คือ เราจะใช้ระบบ render อะไรดี? อย่าง 3ds Max ก็คงไม่พ้นพวก Vray แต่สำหรับ Blender นั้น ก็มีตัว render ที่ฝังตัวมาในโปรแกรมให้อยู่แล้ว และให้งานที่มีคุณภาพไม่แพ้ Vray เลย ซึ่งชื่อว่า "Cycles" (ขอบคุณคำแนะนำจากท่านพี่ Domy เซียน Blender ด้วยครับ) 8-)

--------
--------
(คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่)
snap0035-blender-cycles.jpg
1. อันดับแรกก็ต้องไปเปิดระบบให้เป็นการ render แบบ Cycles เสียก่อนที่ด้านบนของจอ
2. จัดวางฉากและมุมกล้องให้เรียบร้อย แล้วเลือก Render
3. ตั้ังขนาดการ render แบบขนาดเล็กไว้ก่อน
4. คลิก Render
5. จะเกิดการ render ด้วยระบบ cycles โดยยังไม่มีแสงเงาที่สวยงามนัก ก็ต้องไปดูเรื่องของระบบแสงเป็นเรื่องถัดไป

--------
--------
1. ในการจัดการเรื่องแสงเงา ให้คลิกไปที่หัวข้อ World
2. ที่หัวข้อ Surface ให้คลิกปุ่ม Use Nodes จะมีคำว่า Background เกิดขึ้น
3. คลิกเลือกปุ่มเล็กๆ ตรงด้านหลังหัวข้อ Color เพื่อกำหนดสีของบรรยากาศหรือท้องฟ้า แล้วเลือกเป็นแบบ Sky Texture
snap0036-blender-cycles.jpg
snap0037-blender-cycles.jpg
--------
--------
snap0038-blender-cycles.jpg
เมื่อเลือกท้องฟ้าเสร็จแล้วก็ลอง render ดูอีกครั้ง จะพบว่าภาพของเราเริ่มมีแสงเงาแล้ว ก็สามารถปรับแต่งแสงเงาได้อีกดังนี้คือ

1. ตรงนี้จะเป็นรูปแบบท้องฟ้า เช่นให้มีส่วนของสีขาวหรือสีฟ้ามากน้อย ส่วนตรงลูกกลมๆ ถัดลงมานั้นคือทิศทางของแสง ก็จิ้มเข้าไปเพื่อปรับได้ว่า ให้แสงเข้าด้านไหน
2. Turbidity ก็จะเป็นความเข้มของแสง
3. Strength จะเป็นความแรงของแสง

การปรับอะไรต่างๆ เหล่านี้ ไม่แน่นอนครับ ต้องลองปรับไปและ render ไปจนกว่าจะได้ตามเราต้องการ
8-)ในการใช้ระบบ render Cycles แบบเบื้องต้นก็มีเพียงเท่านี้ก่อน ยังคงมีเรื่องของพื้นผิวหรือ Material และแสงไฟแบบพิเศษอีก ซึ่งจะได้กล่าวถึงในตอนต่อไป


:) :) :)