5G มีอยู่จริง อาละวาดแล้วที่งาน MWC 2019

พูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับ 3D หรือจะเรื่องงาน Graphic งาน Programing ก็ได้
Post Reply
porndusit
Posts: 279
Joined: 17 Jul 2015, 13:54

5G มีอยู่จริง อาละวาดแล้วที่งาน MWC 2019

Post by porndusit » 08 Mar 2019, 13:12

รายการแยไต๋พาไปชมความก้าวหน้าของ 5G ในงาน MWC 2019

https://www.youtube.com/watch?v=jeqSfkuSOb8

Post Reply