Page 1 of 1

Next Generation Gaming

Posted: 06 May 2019, 11:15
by porndusit
การเล่นเกมส์ในอนาคตจะมีความสมจริงอย่างที่สุดด้วยเทคโนโลยีของตัวฮาร์ดแวร์ การ์ดจอรุ่นใหม่ๆ การเล่นด้วย VR และที่สำคัญคือการนำ A.I. มาใช้ในตัวเกมส์ให้การเล่นไม่เป็นรูปแบบตายตัวเหมือนในอดีต น้องๆ หลายคนถ้าดูคลิปนี้จนจบและพอเข้าใจเนื้อหาน่าจะเป็นตัวช่วยในการคิดเรื่องงานในอนาคตว่าจะไปเส้นทางไหน และควรจะเริ่มเรียนรู้โปรแกรมอะไร แต่แน่นอนว่าความสามารถปกติก็ยังจำเป็นอยู่อย่าง photoshop maya zbrush หรืออื่นๆ เพียงแต่ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ให้ทันกับยุตสมัยอย่างการทำ PBR texture การใช้โปรแกรมพวก substance หริอ mamoset

https://www.youtube.com/watch?v=fQlQQSsC47g