ดีป้าจูงมือยูนิตี้ดันสตาร์ทอัพไทยสู่ยูนิคอร์นระดับโลก

พูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับ 3D หรือจะเรื่องงาน Graphic งาน Programing ก็ได้
Post Reply
porndusit
Posts: 390
Joined: 17 Jul 2015, 13:54

ดีป้าจูงมือยูนิตี้ดันสตาร์ทอัพไทยสู่ยูนิคอร์นระดับโลก

Post by porndusit »

ดีป้าได้ลงนามความร่วมมือกับ ยูนิตี้ เทคโนโลยีส์ (Unity) ผู้นำแพลตฟอร์มด้านดิจิทัลคอนเทนต์ระดับโลก มาร่วมส่งเสริมการพัฒนาทักษะให้แก่เยาวชนและบุคลากรไทย ด้วยการร่วมกันจัดตั้ง ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรรมดิจิทัล Centre of Digital Innovation Growth in AR/VR/XR เพื่อพัฒนาทักษะด้านสื่อเสมือนจริง หรือ อิมเมอร์ซีฟ ในเดือน พ.ค.นี้ ที่สำนักงาน ดีป้า อาคารลาดพร้าวฮิลล์ ...
562000004441102.JPEG
https://mgronline.com/cyberbiz/detail/9620000042937

Post Reply