Page 1 of 1

Tool of The Day

Posted: 26 Jun 2019, 15:26
by porndusit
Wrap 3.4 เป็นโปรแกรมที่ทำให้เราสามารถขึ้นโมเดลบุคคลต่างๆได้อย่างรวดเร็ว เพียงแค่นำโมเดลที่มี topology ที่จัดการอย่างเรียบร้อยมา wrap เปลี่ยนเฉพาะส่วนหน้ากับใบหน้าบุคคลที่สแกนมาเท่านั้นโดยการกำหนดจุด wrap แค่ไม่กี่จุด ไม่ต้องเก่ง ZBrush ก็ทำงานสำเร็จอย่างรวดเร็ว

https://www.youtube.com/watch?v=NEnZmAaHnRk

https://www.youtube.com/watch?v=I0T2jAoPaIA
Autodesk Maya 2019, Zbrush 2019, Substance Painter
ดูวิธีการขึ้นโมเดลเกมในปัจจุบัน