อาชีพแห่งอนาคต

พูดคุยเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับ 3D .... เช่น ปัญหาการใช้เวปบอร์ด, ดูหนัง ฟังเพลง...(ส่วนเรื่องการเมืองห้ามคุยเด็ดขาด อิอิ)
Post Reply
porndusit
Posts: 269
Joined: 17 Jul 2015, 13:54

อาชีพแห่งอนาคต

Post by porndusit » 09 Jul 2019, 08:49

สำหรับผู้ที่สนใจงานในอนาคต แต่คงไม่ใช่ระดับปริญญาตรี

วิศวกรข้อมูล (Data Engineer) : อาชีพขาดแคลน รายได้ดี ต้นธารแห่งโลกยุคดิจิทัล
https://mgronline.com/daily/detail/9620000064664

วิศวกรปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Engineer) : อาชีพใหม่ รายได้ดี เป็นที่ต้องการ ที่คนไทยยังไม่รู้จัก
https://mgronline.com/daily/detail/9620000062232

ทิศทางของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ในปี ค.ศ. 2019 (ตอนที่ 1/2)
https://mgronline.com/daily/detail/9610000126941

ทิศทางของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ในปี ค.ศ. 2019 (ตอนที่ 2/2)
https://mgronline.com/daily/detail/9610000129391

แพ้หรือชนะเลือกตั้งครั้งล่าสุด เพราะ Big data analytics และ Digital Marketing
https://mgronline.com/daily/detail/9620000059810

Post Reply