อาชีพแห่งอนาคต

พูดคุยเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับ 3D .... เช่น ปัญหาการใช้เวปบอร์ด, ดูหนัง ฟังเพลง...(ส่วนเรื่องการเมืองห้ามคุยเด็ดขาด อิอิ)

porndusit
Posts: 340
Joined: 17 Jul 2015, 13:54

จุดจบของ MBA

Post by porndusit » 19 Feb 2020, 13:15

...สภาพการณ์ในปีนี้ (และจริงๆ หลายปีที่ผ่านมา) ทำให้ MBA ต่างๆ ในหลายๆ มหาวิทยาลัยทยอยปิดตัวลง หลายแห่งปรับตัวโดยการลดค่าธรรมเนียมพิเศษในหลักสูตร Y-MBA และ X-MBA เพื่อลดการขาดทุน และไม่พานักศึกษาไปดูงานต่างประเทศเหมือนเคย โดยมีความหวังว่าเมื่อลดราคาลงจะทำให้ความต้องการเรียน MBA เพิ่มมากขึ้น
ทำไม MBA ถึงสิ้นมนต์ขลัง?...

https://mgronline.com/daily/detail/9630000016414

Post Reply