รับสมัครงาน ด่วน .....Renegade Post

หาคนทำงาน, รับทำงาน, รับสอน
Post Reply
renegade
Posts: 4
Joined: 06 Jan 2016, 13:57

รับสมัครงาน ด่วน .....Renegade Post

Post by renegade »

บริษัท Renegade Post
เป็นบริษัท computer graphic ผลิตสื่อ TVC ,Flims
ต้องการรับสมัครงาน ดังนี้
senior 3d generalist 1 ตำแหน่ง 40,000-60,000 บาทต่อเดือน(แล้วแต่ความสามารถ)
-สามารถใช้ program maya
-มีความเข้าใจ พื้นฐานศิลปะ และองค์ประกอบศิลป์ เป็นอย่างดี

3d generalist 2 ตำแหน่ง 20,000-30,000 บาทต่อเดือน (แล้วแต่ความสามารถ)
-สามารถใช้ program maya
-มีความเข้าใจ พื้นฐานศิลปะ และองค์ประกอบศิลป์ และ mayaเป็นอย่างดี

animator&effect artist 1 ตำแหน่ง 20,000-30,000 บาทต่อเดือน (แล้วแต่ความสามารถ)
-สามารถใช้ program maya
-มีความเข้าใจ พื้นฐานศิลปะ และองค์ประกอบศิลป์ และ animationเป็นอย่างดี
คุณสมบัติ
– มีความรับผิดชอบสูง
– มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
– ใส่ใจรายละเอียด
– สามารถทำงานเป็นทีมได้
– สามารถบริหารเวลาได้ดี
– สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
– มีทักษะในการแก้ปัญหา
– มีความสนใจด้านภาพยนตร์

------------------------------------------------------------------------------------------ 
ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสาร ประวัติส่วนตัว พร้อมรูปถ่าย,Transcript , Portfolio มาที่
Renegade Post 
tel. 0891101624 (9.00 am-8.00 pm) 
Email: job.renegade@gmail.com

renegade
Posts: 4
Joined: 06 Jan 2016, 13:57

Re: รับสมัครงาน ด่วน .....Renegade Post

Post by renegade »

ยังรับ สมัคร อยู่นะครับ น้องๆพี่ๆ ท่านใดสนใจ

renegade
Posts: 4
Joined: 06 Jan 2016, 13:57

Re: รับสมัครงาน ด่วน .....Renegade Post

Post by renegade »

บริษัท Renegade Post
เป็นบริษัท computer graphic ผลิตสื่อ TVC ,Flims
ต้องการรับสมัครงาน ดังนี้

senior 3d generalist 1 ตำแหน่ง 40,000-60,000 บาทต่อเดือน(แล้วแต่ความสามารถ)
-สามารถใช้ program maya
-มีความเข้าใจ พื้นฐานศิลปะ และองค์ประกอบศิลป์ เป็นอย่างดี

3d generalist 2 ตำแหน่ง เงินเดือนแล้วแต่ความสามารถ
-สามารถใช้ program maya
-มีความเข้าใจ พื้นฐานศิลปะ และองค์ประกอบศิลป์ และ mayaเป็นอย่างดี

animator&effect artist 2 ตำแหน่ง เงินเดือนแล้วแต่ความสามารถ
-สามารถใช้ program maya
-มีความเข้าใจ พื้นฐานศิลปะ และองค์ประกอบศิลป์ และ animationเป็นอย่างดี

ASST. EDITOR ( ด่วน ) 2 อัตรา
คุณสมบัติ :

- วุฒิปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี /ขยันอดทน /มีความรับผิดชอบสูง /ทำงานนอกเหนือเวลางานได้ / อดทนต่อ แรงกดดันได้ดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Photoshop /Illustrator /Premier /Avid & After effect /FCPได้
- มีประสบการณ์ และ มีความเข้าใจในขั้นตอนส่วน post production จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียด :
- ดูแลรับผิดชอบห้องตัดต่อ และ งานตัดต่อของบริษัท ฯ
- ประสานงานกับทีม Producer ในการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มการตัดต่อ
- จัดเตรียม source ต่าง ๆ เพื่อนำออกไปทำงานต่อในขั้นตอนการทำ online
- ดูแลรักษาอุปกรณ์ในห้องตัดต่อให้สามารถพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
- จัดคิวการใช้ห้องตัดต่อ, นัดหมาย และ confirm การใช้ห้องตัดต่อ
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

producer & production manager 2 ตำแหน่ง
- วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี / สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี / ขยันอดทน / มีความรับผิดชอบสูง / ทำงาน นอกเหนือเวลางานได้
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษไดเป็นอย่าง้ดี (อ่าน, เขียน, สื่อสาร)/ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี ( MS Office/ Photosh

------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสาร ประวัติส่วนตัว พร้อมรูปถ่าย,Transcript , Portfolio มาที่
Renegade Post
tel. 0891101624 (9.00 am-8.00 pm)
Email: job.renegade@gmail.com

Post Reply