Page 1 of 1

ปีศาจครึ่งม้า : mars145214

Posted: 19 Sep 2015, 10:36
by ble3d
0007-ปีศาจครึ่งม้า-mars145214.jpg

ชื่อภาพ : ปีศาจครึ่งม้า
คำอธิบายรูปภาพ : ได้ดูนาเนียแล้วชอบครับแนวคนครึ่งม้า เลยทำดูบ้างครับ (กลับมาแนวเดิม) โมเดล Maya8.5 เป็นโพลีกอน bump mapping เส้นผมใช้ hair dynamics ครับ จัดแสงปกติไฟ 3 ดวง เรนเดอร์ด้วย Maya software ครับ

ส่งมาโดย : mars145214
วันที่ : 16 Jun 2550 13:26:40

:) :) :)