2018-12 Hand Language : dazisec

ส่งภาพมาโชว์กัน
Post Reply
User avatar
dazisec
Posts: 64
Joined: 29 Aug 2018, 11:29

2018-12 Hand Language : dazisec

Post by dazisec »

Image

daz : Dress with Simulation & Iray Rendering
คำบรรยายประกอบภาพ : เข้านี่เลยค่ะ..หนูเชื่อแล้วว่า..กลุ่มดาวลูกไก่มีจริง..เห็นเต็มเบ้าตาแบบชัดๆ... :lol: :lol: :lol:
User avatar
dazisec
Posts: 64
Joined: 29 Aug 2018, 11:29

Re: 2018-12 Hand Language : dazisec

Post by dazisec »

daz with Morphs : Iray Rendering
Image
.........

Image

เออ...ลุงเข้าใจแล้วละว่าทำไมหนูถึงได้ไปเห็นดาวลูกไก่....แต่หนูเป็นอะไรกับเคนชิโร่....ทำสีหน้าเหมือนลุงจะคุ้นๆ.... :cry: :cry: :cry:
Post Reply