GoPro 7 Black รีวิวเรื่อยๆ - ทดสอบกระจกเซลฟี่

พูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับ 3D หรือจะเรื่องงาน Graphic งาน Programing ก็ได้
Post Reply
User avatar
ble3d
Site Admin
Posts: 241
Joined: 04 Jul 2015, 12:49
Location: หนองประดู่

GoPro 7 Black รีวิวเรื่อยๆ - ทดสอบกระจกเซลฟี่

Post by ble3d »

  • กระจกเซลฟี่นอกจากจะใช้ส่องตอนเซลฟี่แล้ว ผมก็ค้นพบอีกว่า มันเอามาหนีบกับคอเสื้อแล้วก็จะได้มุมมองที่แปลกใหม่เพิ่มขึ้นอีก
  • จริงๆ ค้นพบจากตอนเดินออกกำลังกายแล้วขี้เกียจถือกล้อง เลยเอามาเสียบที่คอเสื้อแล้วดัน work (ฮา)
https://www.youtube.com/watch?v=sP5QvYF4zPg
Post Reply