Page 1 of 1

GoPro 7 Black รีวิวเรื่อยๆ - ทดสอบกระจกเซลฟี่

Posted: 19 May 2020, 14:46
by ble3d
  • กระจกเซลฟี่นอกจากจะใช้ส่องตอนเซลฟี่แล้ว ผมก็ค้นพบอีกว่า มันเอามาหนีบกับคอเสื้อแล้วก็จะได้มุมมองที่แปลกใหม่เพิ่มขึ้นอีก
  • จริงๆ ค้นพบจากตอนเดินออกกำลังกายแล้วขี้เกียจถือกล้อง เลยเอามาเสียบที่คอเสื้อแล้วดัน work (ฮา)
https://www.youtube.com/watch?v=sP5QvYF4zPg