Page 1 of 1

GoPro 7 Black รีวิวเรื่อยๆ - หนูก็หายตัวได้นะคะ ...Mocha Remove

Posted: 25 May 2020, 11:06
by ble3d
8-) 8-) 8-)

https://www.youtube.com/watch?v=nu04kBR_pww

-เทคนิคจาก After Effects + Mocha ...แทรคที่ตัวเด็กแล้วก็สั่งให้ Remove ออกไปเหลือแต่ฉากหลัง :D

- ความยากของฉากนี้คือ กล้องมันแพนไปด้วย ถ้าอยากให้ง่าย ควรจะตั้งกล้องนิ่งๆ ครับ แต่บางฉากมันต้องแพนว่ะ ไม่งั้นไม่ได้ฟิล :D

- งานนี้ต้อง GoPro 7 Black ประการเดียวครับ ถึงจะได้กล้องที่นิ่งไม่สั่น ทำให้การแทรคง่ายขึ้นมาก :D
หมู่บ้านผมนี่มีพลังพิเศษทุกคน อย่างต่ำๆ เด็กจะหายตัวได้ ราวๆ 1 วินาที (ฮา)
8-)


8-) 8-) 8-)