รับสมัครพนักงานประจำ Modeler & texture 2 ตำแหน่ง , junior Composite 2 ตำแหน่ง

หาคนทำงาน, รับทำงาน, รับสอน
Post Reply
kabansai
Posts: 7
Joined: 26 Mar 2016, 20:42

รับสมัครพนักงานประจำ Modeler & texture 2 ตำแหน่ง , junior Composite 2 ตำแหน่ง

Post by kabansai »

รบกวนพื้นที่สมัครงานด้วยครับ

บริษัท กบาลใส อนิเมชั่น จำกัด
รับสมัครพนักงานประจำ รายละเอียดดังนี้
• Modeler & texture 2 ตำแหน่ง
• junior Composite 2 ตำแหน่ง

ส่งประวัติและ Showreel มาที่ email : kabansaianimation@gmail.com

showreel ของบริษััท

https://www.youtube.com/watch?v=o_WRcHS1xQM&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=iVBGokd-274
Post Reply