ข่าวสารจากแอดมิน

ย้ายเวป satnsun มาไว้ที่นี่ชั่วคราวนะครับ

แบบว่าเป็นพวกทำไร่เลื่อนลอย อิอิ…เดี๋ยวถ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็จะย้ายกับไปที่เดิม

แอดมิน “เบิ้ล”

21 พ.ค. 2565

^_^