ZSceneManager plugin

พูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับ 3D หรือจะเรื่องงาน Graphic งาน Programing ก็ได้
Post Reply
porndusit
Posts: 435
Joined: 17 Jul 2015, 13:54

ZSceneManager plugin

Post by porndusit »

สำหรับนักปั้นใน zbrush ที่มีวัตถุมากๆ และ(โคตร)รำคาญใจกับการไล่ควานหาวัตถุที่ต้องการใน subtools ผมขอแนะนำให้ไปหาปลั็กอินตัวนี้มาใช้ซะ ZSceneManager plugin จะทำให้ชิวิตง่ายขึ้นอีกเยอะมากๆ
wasp_list_60pct.jpg
tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=KcVdqnz_4pM

Post Reply