หมอยง เผยกลุ่ม "อาชีพที่ไทยต้องการ" เพื่อสกัดโรคอุบัติใหม่ในอนาคต

พูดคุยเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับ 3D .... เช่น ปัญหาการใช้เวปบอร์ด, ดูหนัง ฟังเพลง...(ส่วนเรื่องการเมืองห้ามคุยเด็ดขาด อิอิ)
Post Reply
porndusit
Posts: 420
Joined: 17 Jul 2015, 13:54

หมอยง เผยกลุ่ม "อาชีพที่ไทยต้องการ" เพื่อสกัดโรคอุบัติใหม่ในอนาคต

Post by porndusit »

14 เม.ย. 2563 - posttoday.com
33D561549E9EB73DC89C2D22B2FFDB8F.jpg
ศ.นพ.ยง อธิบายการแพร่ระบาดและกลายพันธุ์โควิด-19 ทั่วโลกและไทย ชี้เหตุหลักมาจากการเดินทาง เผยอาชีพที่ไทยต้องการเพื่อป้องกันโรคอุบัติใหม่ในอนาคต
เมื่อวันที่ 14 เม.ย. ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก โรงพยาบาลจุฬาฯ และนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊กอธิบายถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดและกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงองค์ความรู้จากบุคลากรที่ทางประเทศไทยต้องการเพื่อมาช่วยป้องการแพร่ระบาดของโรคต่างๆในอนาคต...

...ในการวิเคราะห์แบบมีหลักเกณฑ์ของ GISAID โดยดูตำแหน่งความหลากหลายทางพันธุกรรม polymorphism สายพันธุ์ของโควิด-19 ในปัจจุบัน มีจุดเริ่มต้นเป็นสายพันธุ์ S (serine) แล้วมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมเป็น L (Leucine) สายพันธุ์ L แพร่ขยาย ได้รวดเร็วกว่าและแพร่กระจายเข้าสู่ ยุโรปและอเมริกา ต่อมาจึงแยกสายพันธุ์ L แยกออกเป็นอีก 2 สายพันธุ์ G (glycine) และสายพันธุ์ V (Valine)

ดังนั้นสายพันธุ์ของโควิด-19 ในปัจจุบันจึงแบ่งเป็น 3 สายพันธุ์ คือ S, G และ V และยังมีสายพันธุ์อื่นๆอีกที่ยังไม่ได้กำหนด เราศึกษาในประเทศไทย พบว่าลักษณะของสายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทย มีลักษณะที่จำเพาะ เราอยากจะตั้งชื่อว่า สายพันธุ์ T ไม่ใช่มาจาก Thailand แต่ T มาจากการเปลี่ยนพันธุกรรม ไปเป็น Threonine ในส่วนของ spike gene ที่ยื่นออกมา ถ้าเรามีการศึกษาเยอะและมากพอ...

...นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รายนี้ ระบุว่า ประเทศไทยต้องการนักคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เพื่อมาวิเคราะห์รูปแบบ ของการระบาด โดยใช้วิธี ชีวสารสนเทศ (bioinformatics) เรียนให้รู้ และสนุก จะเป็นประโยชน์อย่างมาก

เรายังขาดนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ ในด้านนี้อย่างมาก มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ทางด้านพันธุกรรม ไม่ว่าจะเป็นของมนุษย์ สัตว์ เชื้อโรคและไวรัส จะมีประโยชน์อย่างมาก ทั้งทางด้าน การวินิจฉัย ระบาดวิทยา การค้นพบการก่อโรค การหาวิธีการป้องกัน พัฒนายารักษา และทำวัคซีนในการป้องกัน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้แบบจำลอง เริ่มจากสารพันธุกรรม DNA และ RNA ของไวรัสเป็นพื้นฐาน
https://www.posttoday.com/social/general/620797

Post Reply