10 เทรนด์สังคมไทย หลังพ้นวิกฤต COVID -19

พูดคุยเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับ 3D .... เช่น ปัญหาการใช้เวปบอร์ด, ดูหนัง ฟังเพลง...(ส่วนเรื่องการเมืองห้ามคุยเด็ดขาด อิอิ)
Post Reply
porndusit
Posts: 420
Joined: 17 Jul 2015, 13:54

10 เทรนด์สังคมไทย หลังพ้นวิกฤต COVID -19

Post by porndusit »

563000004273801.jpg
21 เม.ย. 2563 - ผู้จัดการออนไลน์
การระบาดของโรค COVID-19 ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลกระทบในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมไปถึงวิถีการดำรงชีวิตของคนในสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างมาก คำถามสำคัญที่เกิดขึ้นตามมา ก็คือ การดำเนินชีวิตของคนในสังคมหลังพ้นวิกฤตครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

“ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ” (FutureTales Lab by MQDC) หรือศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ภายใต้บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) พาร่วมหาคำตอบผ่านการวิเคราะห์ผลกระทบและรวบรวมข้อมูลของสังคมในอนาคตมาเป็น 10 เทรนด์ที่น่าสนใจ เพื่อการเตรียมความพร้อมรับมือในทุกการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ...

1.Social Structure
2.Resilience & Agile by Force
3.Global Emotional Crisis & Touchless Society
4.Public Space / Indoor Technology with Health Factor
5.Prioritizing Space Over Convenience
6.Everything At Home
7.Proactive Healthcare Platform
8.Last mile & next hour logistic
9.Wearable Device - Prioritizing Health & Safety Over Privacy
10.Super Food & Food Supply Chain Transparency To Personal Food Supply

https://mgronline.com/stockmarket/detail/9630000041502

Post Reply