เส้นทางวัยรุ่นเงินล้าน อาชีพมาแรงยุคนิวนอมัล “นักวางแผนการเงิน”

พูดคุยเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับ 3D .... เช่น ปัญหาการใช้เวปบอร์ด, ดูหนัง ฟังเพลง...(ส่วนเรื่องการเมืองห้ามคุยเด็ดขาด อิอิ)
Post Reply
porndusit
Posts: 427
Joined: 17 Jul 2015, 13:54

เส้นทางวัยรุ่นเงินล้าน อาชีพมาแรงยุคนิวนอมัล “นักวางแผนการเงิน”

Post by porndusit »

https://www.posttoday.com/economy/news/647586
วันที่ 12 มี.ค. 2564

“ถ้าใครมี passion ในเรื่องเงิน ผมแนะนำให้ทำอาชีพนี้” ดร.รพีสร เฟื่องเกษม ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้คำตอบต่อคำถามที่ว่า คนแบบไหนที่เหมาะสมจะเป็นนักวางแผนการเงิน?...

ทิศทางตลาดการเงินไทยในตอนนี้มีความต้องการสูงมากสำหรับอาชีพนักวางแผนการเงิน และผู้ที่สามารถประกอบอาชีพนี้ได้จะต้องมีใบอนุญาตวิชาชีพ CFP(Certified Financial Planning) ปัจจุบันมีคนที่มีใบอนุญาตวิชาชีพ CFP อยู่เพียง 349 คนเท่านั้นเมื่อตลาดธุรกิจมีความต้องการ สถาบันการศึกษาควรต้องพัฒนาบัณฑิตให้ตอบโจทย์...

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นที่แรกและแห่งเดียวที่คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งมีความเข้มแข็งในหลักสูตรวิชาการเงิน (Finance)ได้พัฒนาหลักสูตรวิชาใหม่เพิ่มเติมคือ หลักสูตรการวางแผนการเงินและการลงทุน (Financial and Investment Planning) สามารถผลิตบัณฑิตรองรับความต้องการของตลาดโดยตรง เพราะเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้นำเนื้อหา 6 โมดูลของ CFP มาพัฒนาร่วมในหลักสูตร จึงเป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่ได้รับยกเว้นการอบรม 6 โมดูล เพราะถูกบรรจุอยู่ในรายวิชาที่นักศึกษาเรียนอยู่แล้ว เรียนจบสามารถสอบใบอนุญาตวิชาชีพ CFP ได้ทันทีโดยไม่ต้องอบรมเพิ่มช่วยให้ผู้เรียนประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาในการอบรมไปได้อย่างมาก (การได้มาซึ่ง CFP คนทั่วไปต้องจ่ายค่าอบรม 10,000 บาท / 1 โมดูล (ทั้งหมด 6 โมดูล) และต้องผ่านการอบรมโมดูลละ 24 ชั่วโมงจึงจะมีสิทธิ์สอบ)...

“นักวางแผนการเงินต้องเล่าเรื่องเก่ง รู้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายสามารถให้คำแนะนำและวางแผนการเงินได้เช่น การวางแผนประกัน/แผนเกษียณ การวางแผนภาษี/แผนมรดก และการลงทุนทางการเงิน สามารถบริหารเงินลงทุนให้ประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมายของบุคคล เช่น หุ้น กองทุนรวม พันธบัตร ตราสารหนี้ หุ้นกู้ ตราสารอนุพันธ์ เป็นต้น และสามารถจัดสรรเงินทุนให้ได้ผลตอบแทนสูงในความเสี่ยงที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้” ดร.รพีสร กล่าว ส่วนใครที่อยากเรียนรู้เรื่องเงิน แบบครอบคลุมมากกว่าการวางแผนการเงินและการลงทุน ก็มาเรียนในสาขาการเงินได้

ค้นหาเส้นทางที่ชอบตอบสนอง passion ในตัวเองกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีหลักสูตรการบริหารธุรกิจที่ทันสมัยให้เลือกเรียนถึง 8 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการเงิน สาขาการวางแผนการเงินและการลงทุน สาขาการตลาด สาขาการตลาดดิจิทัล สาขาการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน) ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมหลักสูตรปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ที่นี่ https://www.bu.ac.th/th/business

Post Reply