Page 1 of 1

เบื้องหลัง RUROUNI KENSHIN: THE FINAL (2021)

Posted: 07 May 2021, 11:36
by porndusit
ตัวหนังสนุกมากในสไตล์อนิเมะ นี่คือเบื้องหลังการเทรนนิ่งของพระเอกและตัวละครอื่น เห็นแล้วเหนื่อยแทนจริงๆ

https://www.youtube.com/watch?v=S_btOVgsjwI

https://www.youtube.com/watch?v=dvNUdznOv14

https://www.youtube.com/watch?v=8Djmcuhiv0s