รับสมัคร** 3d visualizer เพิ่มหลายอัตรา HANSA INTERNATIONAL

หาคนทำงาน, รับทำงาน, รับสอน
Post Reply
softlight
Posts: 7
Joined: 05 May 2017, 15:08

รับสมัคร** 3d visualizer เพิ่มหลายอัตรา HANSA INTERNATIONAL

Post by softlight »

บริษัท HANSA INTERNATIONAL ต้องการบุคคลากรหลายอัตราเข้ามาร่วมทีมเพิ่มเติม ในตำแหน่ง 3d visualizer
คุณสมบัติเบื้องต้นที่ต้องการคือ
- ใช้โปรแกรม 3d max เป็นมาตรฐาน
- มีทักษะทางด้านการออกแบบสถาปัตย์ หรือ การออกแบบตกแต่งภายใน
- สามารถทำ UV และ TEXTURE ได้
- สามารถขึ้น MODELในการทำงานได้ดี
- สามารถจัดแสงและ RENDER ได้อย่างดี
- ชอบค้นคว้าหาความรู้ คิดอะไรแปลกใหม่
- มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าภายใต้สภาวะแรงกด ดันสูง และมีความคิดสร้างสรรค์
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
- เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้
- หากมีประสบการณ์หรือผลงาน MODEL GAMEจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือนพิจารณาตามประสบการณ์และพอร์ต
ทำงาน จ-ศ เวลา 9.00 - 18.00 น.
ออฟฟิศอยู่ ซอยหลังสวน ชิดลม

ส่ง resume แนะนำตัวเองและประวัติการทำงาน รวมถึงผลงานตัวอย่างมาได้ที่
Jukkrit@hansa-group.net

Post Reply